top of page

OM OSS

IMG_6365.JPEG

På Thure Trykk har maskinene gått i over 50 år.

Det sier ikke bare noe om erfaringen vår, men også om renoméet. 

Kvalitet og god service er viktig for oss, og vi leverer produkter og tjenester i hele Norge, både til store og små kunder.

Vi er stolte av å kunne kalle oss totalleverandør av reklamemateriell og trykksaker.

Enten du er privatperson eller har en bedrift som trenger trykksaker, messe- eller profileringsmateriell i store eller små kvanta, foliering av bil, trykking av bøker og prospekter, - vi kan hjelpe deg uansett.

Trenger du hjelp av grafisk designer til oppsett og utforming?

Ingen problem, vi hjelper deg gjerne!

Har du spørsmål?

Kontakt oss her

"Store nok til å levere, små nok til å bry oss"

brandi-redd-aJTiW00qqtI-unsplash_edited.jpg

Historie

Thure Trykk ble etablert av Wenche og

Per Thure Halvorsen i 1964.

Produksjonen startet på Bratsberg i Skien hvor vi i starten jobbet mest med trykk av brevark, merkelapper, esker og lignende.

I løpet av årene har vi utvidet maskinparken vår, og kan idag tilby det aller meste innen reklame- og trykksaker.

I 2016 flyttet vi inn i et flott nybygg på Rødmyr, hvor vi nå kan skryte av 15 dyktige ansatte på huset.

Trygghet

God service, kvalitet og trygghet er viktig for oss. Vi strekker oss langt for å gjøre kunden fornøyd, og det har gitt oss mange trofaste kunder opp igjennom årene.

Sammen med kunden finner vi de beste løsningene både med hensyn til kvalitet, pris og leveringstid.


forsiden vår kan du lese noen av våre kunder sine tilbakemeldinger.

Du kan også lese om noen av våre kundereferanser- og jobber her.

andreas-haslinger-h35vKN8ik-0-unsplash.jpg

Miljø

Vårt miljøarbeid i korte trekk

 • Miljøvennlig produksjon og vareutvalg - vårt trykkeri bruker kun miljømerket papir og trykkfarge som er så ufarlig at du kan spise det på brødskiva. FSC-merking av papir og sporbarhet i leverandørkjeden er viktig for oss, både for brukere, lokalsamfunnet og samfunnet generelt. Som leverandør av markedsmateriell og forbruksvarer er det viktig for oss at vi alltid gir kunden gode og miljøvennlige alternativer, slik at de lettere kan ta gode valg.

 

 • Miljøvennlige transportløsninger - vi leverer varer med egne elektriske biler så langt det lar seg gjøre, og vi samkjører alltid leveringer for å effektivisere og minimere utslipp.

 

 • Avfall og resirkulering - vi har returordninger som sikrer gjenbruk av ressurser og materialer og vi jobber kontinuerlig med våre sorteringsrutiner.

 

 • Grønt bygg - bygget vårt på Rødmyr er dekket av 2000 kvm med solceller og oppvarmes av jordvarme. Vi har også LED-belysning i hele bygget vårt.

 

 • Samfunnsansvar og engasjement - vi er stolt sponsor av både kultur- og idrettsforeninger, og det er viktig for oss å støtte både store og små klubber i lokalmiljøet. Vi jobber blant annet også tett med arbeidsinkluderingsbedriften Grep, som gir arbeidserfaring og jobbmuligheter for mennesker som har falt utenfor arbeidsmarkedet av ulike grunner.

 

 • Sertifiseringer - Thure Trykk har flere miljømerkinger som skal gjøre deg som kunde trygg på at vi tenker bærekraft på alle områder. Disse miljømerkingene stiller strenge krav til oss som bedrift, og for fremtiden vår.

Strømsparing og miljø

Strømproduksjonen fra solcellepanelene dekker

over 40% av vårt strømforbruk.

Vårt mål er å kunne være selvforsynt med strøm,

fra både solcellepaneler og vindkraft innen 2024.

     Forbedring de siste 6 årene, siden vi flyttet til Rødmyr:

 • Solcellepaneler på 2000 kvm på tak og vegger

 • Jordvarme som varmer/kjøler hele bygget

 • Elektrisk varelevering og transport

 • Overskuddsstrømmen fra solcelleanlegget selges når produksjonen er størst

 • Strømforbruket er redusert med 50%

 • Tiltak for å bruke makulatur om igjen og redusere papirsvinn

 • Byttet all belysning til LED

 

 

Sertifiseringer og miljømerkinger

Vi leverer produkter som er miljømerket etter nordiske og europeiske retningslinjer.

Du har nok sett de fleste før, og de skal gjøre det enkelt for deg som kunde å velge trygt og miljøvennlig.

 

 

FSC - Merkeordningen stiller krav om at skogsdriften ikke fører til avskoging, at hogsten foregår kontrollert, og at den tar hensyn til lokalbefolkningen.

 

Svanemerket - Vanskelig å få. Enkelt å velge. Vi er veldig stolte av å være et svanemerket trykkeri.

 

Grønt Punkt - Merket er bevis på at vi som bedrift tar ansvar og betaler for at den emballasjen vi sender ut på markedet blir forsvarlig samlet inn og gjenvunnet.

 

Miljøfyrtårn - som sertifisert Miljøfyrtårn-bedrift stilles det strenge krav til avfallshåndtering, energireduserende tiltak, gode HMS-rutiner, transport og arbeidsmiljø. Dette er et verktøy vi bruker aktivt for å hele tiden forbedre oss.

Asset 1.png
svane.png
Miljofyrtarn_Setifisert_emblem_900x1000px.png
Tloppbilde-12-FNs-bærekraftsmål-800x328-2 kopi.png
Toppbilde-12-FNs-bærekraftsmål-800x328-2 kopi.png

Samfunnsansvar og engasjement

Lokalmiljøet er viktig for oss og vi er en støttespiller til både kulturliv, idrett og foreninger, både til barn og voksne. Vi har i mange år støttet frivillige organisasjoner ved ulike anledninger, og vi ønsker å bygge opp under både mangfold og likestilling i alle bedrifter vi støtter.

Vi jobber hver dag for at Thure Trykk skal være en god arbeidsplass og et godt sted å være og at vi møter både kollegaer, kunder og samarbeidspartnere med positivitet og raushet.

Miljø
Toppbilde-12-FNs-bærekraftsmål-800x328-2 kopi.png
Tloppbilde-12-FNs-bærekraftsmål-800x328-2 kopi.png
Svanemerket - Thure Trykk.png

Visste du at... 

Med vår egen strømproduksjon har vi hvert år:​

Redusert

Co2-utslippet

med 442 tonn​

Redusert

Co2-utslippet

med 442 tonn​

Produsert strøm som tilsvarer 5 millioner kilometer kjøring med elbil

Reddet

60 trær

Produsert strøm som tilsvarer forbruket til 15 eneboliger

bottom of page